Филтър за спринцовка

  • Syringe Filters

    Филтри за спринцовки

    Филтрите за спринцовки са рентабилен начин за подобряване на качеството на HPLC анализ, подобряване на консистенцията, удължаване живота на колоната и намаляване на поддръжката. Чрез премахване на частици преди пробата да влезе в колоната, филтрите за спринцовки Navigator позволяват безпрепятствен поток. Без частици, които да създават препятствия, вашата колона ще работи по-ефективно и ще продължи по-дълго.